top of page

Ta Tinh 7 "Nhạc vàng Hoàng Thi Thơ"

Janurary 1st, 2020 - Vietnam

Song 1

LK Chuyện Tình La Lan & Túp Lều Lý Tưởng | Nguyên Vũ

Singer: Nguyên Vũ

Song 2

Nhóm Giao Thời

Singer: Đưa Em Xuống Thuyền

Song 3

Rước Tình Về Với Quê Hương

Singer: Quốc Đại

Song 4

Như Cánh Phù Du

Singer: Võ Hạ Trâm

Song 5

Chuyện Tình Người Thiếu Nữ Tên Thi

Singer: Hồ Tuấn Phúc

Song 6

Gạo Trắng Trăng Thanh

Singer: Cẩm Loan

Song 7

Con Tim Và Nước Mắt

Singer: Kyo York

Song 8

Hình Ảnh Người Em Không Đợi

Singer: Hiền Thục

bottom of page