top of page

LIVE STREAM - Tạ Tình 3 "Nhạc tình Hoàng Thi Thơ cho giới trẻ"

SATURDAY, AUGUST 11th 2018

Location: 
Hyatt Regency Orange County
11999 Harbor Boulevard, Garden Grove, CA​

 

  • Featuring Vietnamese singers (Lệ Quyên, Ý Lan, Quang Dũng, Trần Thái Hòa, Ngọc Hạ, Quang Linh, Đan Trường, Đệ Nhất Mỹ Nhân Bolero Phương Anh, Quán quân Bolero Võ Hạ Trâm, Đông Quân).

  • Supermodels featuring Kieu Hoang Iconic Fashion Collections including Áo dài, bikinis, wedding gowns, and evening gowns

Price -  $10 

This channel is coming soon!

SATURDAY, AUGUST 11th 2018
Time: 5:00 PM -11:00 PM PST

bottom of page