top of page

Ta Tinh 1

3h 9min

Ta Tinh New Year’s and Valentine's Gala Celebration

[Full Program]

February 4th 2017 - Hilton, Anaheim, CA

Featuring special performances by Vietnamese singers, Hoang Thi Thi band and Lac Hong Dance group.

Ta Tinh 1
Play Video

Song 1

Hình ảnh người em không đợi

Singer: Trúc Lam & Trúc Linh

Song 2

Những ngày thơ mộng

Singer: Thanh Hà

Song 3

Xây nhà bên suối

Singer: Lynda Trang Đài & Tommy Ngô

Song 4

Vịnh Cây Quạt

Singer: Ý Lan

Song 5

Yêu mãi còn yêu 

Singer: Khánh Hà

Song 6

Chuyện tình Lộng Ngọc

Singer: Hương Lan & Anh Dũng

Song 7

Tình Ta Với Mình

Singer: Ý Lan

Song 8

Hoàng Kiều nói về "Tạ Tình"

Song 9

Tạ tình

Singer: Trần Thái Hòa & Khánh Hà

Song 10

Túp Lều Lý Tưởng

Singer: Lynda Trang Đài & Tommy Ngô

Song 11

Ô kìa đời bỗng dưng vui

Singer: Trúc Lam & Trúc Linh

Song 12

Cái trâm em cài

Singer: Thanh Hà

Song 13

Gặp nhau

Singer: Trần Thái Hòa

Song 14

Phút Đầu Tiên

Singer: Anh Dũng & Bích Thảo

Song 15

Con tim và nước mắt

Singer: Trúc Lam & Trúc Linh

Song 16

Phỏng vấn Hoàng Kiều về người em trong nhạc phẩm "Đường xưa lối cũ"

Song 17

Ngày vui lý tưởng

Singer: Ngọc Thúy

Song 18

Duyên quê

Singer: Hương Lan

Song 19

Em như làn mây

Singer: Lynda Trang Đài & Tommy Ngô

Song 20

Diễm Tình

Singer: Trịnh Lam

Song 21

Đám cưới trên đường quê

Singer: Trịnh Lam & Bích Thảo

Song 22

Đưa em qua cánh đồng vàng

Singer: Trần Thái Hòa & Bích Thảo

Song 23

Bài Thơ Cuối Cùng 

Singer: Ý Lan

bottom of page