top of page

Ta Tinh 4 "As a Vietnamese, I still remember"

July 6th, 2019 - Center for the Performing Arts, San Jose, CA

Song 1

Là Người Việt Nam Tôi Vẫn Nhớ

Singer: Ngọc Hạ.

Song 2

Mùa Thu Đông Kinh

Singer: Võ Hạ Trâm

Song 3

Kinh Chiều

Singer: Ái Mỹ Vân

Song 4

Người Nghệ Sĩ Mù

Singer: Kyo York, Uyên Nhi & Nhóm Múa Việt Cầm

Song 5

Túp Lều Lý Tưởng

Singer: Myra Trần, DJ Tina Hoàng & Nhóm Múa ABC

Song 6

Tà Áo Cưới

Singer: Vân Anh Band, Nhóm Giao Thời& KHKMY Fashion Show

Hỏi Người Còn Nhớ Đến Ta

Singer: Quang Dũng

Song 7

Màu Hoa Thiên Lý

Singer: Ngọc Hạ

Song 8

Người Cô Đơn

Singer: Tuấn Anh

Song 9

Là Người Việt Nam Tôi Vẫn Nhớ

Singer: Myra Trần & DJ Tina Hoàng

Song 10

Bước Chân Tôi Về

Singer: Quốc Đại

Song 11

Những Ngày Thơ Mộng

Singer: Ngọc Hạ

Song 12

Ngày Em Ra Đi

Singer: Đông Quân

Song 13

Đường Xưa Lối Cũ

Singer: Ý Lan

Song 14

Tôi Nhớ Tên Anh

Singer: Myra Trần & DJ Tina Hoàng

Song 15

Tạ Tình

Singer: Võ Hạ Trâm & Kyo York

Song 16

Song 18

Bài Thơ Cuối Cùng

Singer: Quang Dũng

Song 17

Mái Tranh Chều

Singer: Ý Lan

Song 18

Duyên Quê

Singer: Ngọc Hạ & Quang Lê

Song 19

LK Xây Nhà Bên Suối & Túp Lều Ý Tưởng

Singer: Lynda Trang Đài & Tommy Ngô

Song 20

Em Như Làn Mây

Singer: Uyên Nhi & Nhóm Múa ABC

Song 21

bottom of page