top of page

Ta Tinh 5 "Songs for the homeland and the people"

July 13th, 2019 - Smart Financial Centre, Sugar Land, Texas

Song 1

Con Tim Và Nước Mắt

Singer: Kyo York & Nhóm Múa ABC

Song 2

Phố Chiều

Singer: Võ Hạ Trâm

Song 3

Rước Tình Về Với Quê Hương

Singer: Võ Hạ Trâm, Quốc Đại, Ái Mỹ Vân & Đông Quân

Song 4

Tạ Tình

Singer: Vân Anh Band

Song 5

Đường Xưa Lối Cũ

Singer: Lệ Quyên

Song 6

Điệu Buồn Dang Dở

Singer: Ái Mỹ Vân & Nhóm Phượng Cầm

Duyên Quê

Singer: Ngọc Hạ & Quang Lê

Song 7

LK Xây Nhà Bên Suối & Túp Lều Lý Tưởng

Singer: Lynda Trang Đài, Tommy Ngô & Nhóm Múa ABC

Song 8

Hỏi Người Còn Nhớ Đến Ta 

Singer: Tuấn Anh

Song 9

Những Ngày Thơ Mộng

Singer: Ý Lan

Song 10

Là Người Việt Nam Tôi Vẫn Nhớ

Singer: Myra Trần & DJ Tina Hoàng

Song 11

Một Miếng Trầu Duyên

Singer: Nhóm Giao Thời, Nhóm Múa Việt Cầm& ABC

Song 12

Màu Hoa Thiên Lý

Singer: Quang Lê

Song 13

Phút Đầu Tiên

Singer: Ngọc Hạ

Song 14

Rồi Một Ngày

Singer: Quang Dũng

Song 15

Chiều Cố Đô

Singer: Quốc Đại & Nhóm Múa Việt Cầm

Song 16

Song 18

Ai Nhớ Chăng Ai

Singer: Lệ Quyên

Song 17

Vịnh Cái Quạt

Singer: Ý Lan

Song 18

Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng

Singer: Nhóm Giao Thời & KHKMY Fashion Show

Song 19

Tình Đêm Liên Hoan

Singer: Tốp ca

Song 20

bottom of page