top of page

Ta Tinh 6 "Love for You"

July 20th, 2019 - Microsoft Theater, Los Angeles, CA

Song 1

Đại Phá Quân Thanh

Singer: Võ Hạ Trâm & Ái Mỹ Vân & Nhóm Giao Thời

Song 2

Ai Buồn Hơn Ai

Singer: Võ Hạ Trâm & Quốc Đại

Song 3

Người Cô Đơn

Singer: Tuấn Anh

Song 4

Múc Ánh Trăng Vàng

Singer: Bé Uyên Nhi & Nhóm Múa Việt Cầm

Song 5

Tango Nhớ

Singer: Đông Quân & Nhóm Múa ABC

Song 6

Tình Ca Trên Lúa

Singer: Đông Quân & Nhóm Giao Thời & Van Anh Band

Song 7

Một Lần Cuối

Singer: Tuấn Anh

Song 8

Ô Kìa Đời Bỗng Dưng Vui

Singer: Kyo York & Bé Uyên Nhi

Song 9

Đêm Buồn

Singer: Ý Lan

Song 10

Hình Ảnh Người Em Không Đợi

Singer: Nhóm Phượng Cầm

Song 11

LK Túp Lều Lý Tưởng & Xây Nhà Bên Suối

Singer: Lynda Trang Đài & Tommy Ngô

Trăng Rụng Xuống Cầu

Singer: Ngọc Hạ, Quang Lê & Nhóm Múa ABC

Song 12

Rồi Một Ngày

Singer: Quang Dũng

Song 13

Ai Nhớ Chăng Ai

Singer: Lệ Quyên

Song 14

Niềm Đau Của Cát

Singer: Ý Lan

Song 15

Những Ngày Thơ Mộng

Singer: Ngọc Hạ

Song 16

Chuyện Tình Người Thiếu Nữ Tên Thi

Singer: Quang Lê

Song 17

Chuyện Tình Người Thiếu Nữ Tên Thi 2

Singer: Võ Hạ Trâm

Song 18

Hỏi Người Còn Nhớ Đến Ta

Singer: Quang Dũng & Lệ Quyên

Song 19

Bài Thơ Cuối Cùng

Singer: Kyo York

Song 20

Như Cánh Phù Du

Singer: Võ Hạ Trâm

Song 21

LK Con Tim Và Nước Mắt & Là Người Việt Nam Tôi Vẫn Nhớ

Singer: Myra Trần & DJ Tina Hoàng

Song 22

bottom of page