top of page

Ta Tinh 9 "Mơ Về Xuân Quê Hương"

February 2021 - Vietnam

Song 1

Chúc Tết

Singer: Quốc Đại, Cao Công Nghĩa

Song 2

Trí Tuệ Việt Nam

Singer: Nam Thành, Đồng Diệu Ly, Như Mai, Cao Tùng

Song 3

Xuân Trời

Singer: Đông Quân & Hoàng Kim Yến

Song 4

Mùa Xuân Quen Nhau

Singer: Lê Minh Trung

Song 5

Xuân Mơ

Singer: Cao Công Nghĩa

Song 6

Tình Màu Hoa Đào

Singer: Hoàng Kim Yến

Song 7

Mơ Về Xuân Quê

Singer: Đông Quân, Hải Ngân Brianna

Song 8

Xuân Buồn Tha Hương

Singer: Quốc Đại

Song 9

Xuân Sầu Lữ Thứ

Singer: Quốc Hưng

Song 10

Mùa Xuân Hoa Đào

Singer: Trương Bảo Như

Song 11

What The World Needs

Composed by: Kieu Hoang, Van Anh Nguyen, Mark Olsen

Singer: Kyo York & Như Mai

Những Lời Yêu Thương

Singer: Hồ Tuấn Phúc, Phạm Đồng Diệu Ly

Song 12

Ly Rượu Mừng

Singer: Quốc Đại, Trương Bảo Như, Đông Quân, Hoàng Kim Yến

Song 13

bottom of page